İlke ve Değerlerimiz

 • Evrensel insan haklarına saygı ve önce insan anlayışı,
 • Faaliyetlerini, firmamızın bulunduğu sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,
 • Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,
 • Kaliteye ve güvenilirliğe odaklı çağdaş çalışma anlayışı,
 • Müşteri odaklı düşünme ve çalışma,
 • Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma,
 • Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma,
 • Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,
 • Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel sağlık ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,
 • ‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum ve kurum kültürü oluşturma.
 • Takım başarısına önem vererek çalışma
 • Nitelikli ve mutlu çalışanları ve kurumsal altyapısıyla müşteri ve tedarikçi memnuniyeti ilke edinme